Salles - A4.338 - Non Dédiée n°2
Février 2024

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
01
10:00 à 12:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
02
14:00 à 15:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
03
04
05
14:30 à 15:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
06
11:00 à 12:00
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker
12:00 à 13:00
Ambre Ittouchene
Webinaire
13:30 à 14:30
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker
15:00 à 16:00
Ambre Ittouchene
Réunion Consulid
17:00 à 19:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
07
09:00 à 10:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
17:30 à 18:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
08
09
10
11
12
13:00 à 15:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
13
09:00 à 10:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
17:00 à 18:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
14
13:00 à 15:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
17:30 à 18:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
15
16:30 à 17:00
Ambre Ittouchene
Formation
17:00 à 17:30
Ambre Ittouchene
Formation
18:30 à 19:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
16
09:00 à 10:00
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker-3
14:00 à 15:00
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker
17
18
19
15:00 à 16:00
Ambre Ittouchene
Réunion
16:00 à 18:00
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker-3
20
11:00 à 15:00
Valentyn Fournier
Entretien projet ICEbreaker
16:00 à 18:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
21
09:00 à 10:00
Ambre Ittouchene
Entretien ICEbreaker-3
12:00 à 12:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
12:30 à 14:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
22
09:00 à 09:30
Clara De Groote
Sense Self
10:00 à 11:00
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
11:00 à 11:30
Valentyn Fournier
Projet ICEbreaker
12:30 à 13:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
15:30 à 16:30
Clara De Groote
Sense Self
17:00 à 18:00
Ambre Ittouchene
Formation
23
24
25
26
27
28
29
10:30 à 12:30
Alicia Fasquel
Manip Ready-spok
^ Haut de la page